Reforç educatiu

Aquest servei té com objectiu reforçar els aprenentatges de l'alumnat de secundària per tal que els alumnes puguin assolir els coneixements i aprenentatges bàsics.

Aquest servei va dirigit a l'alumnat;

  • Dels IES de Sitges amb retards d'aprenentatge, amb mancances econòmiques i socials. I a l'alumnat nouvingut d'altres països amb la finalitat d'ajudar-los a la adaptació dels continguts del nostre sistema educatiu en els que tenen majors dificultats.

Les matèries a reforçar es determinen en funció de les necessitats de l'alumnat i de les possibilitats del voluntariat.
Els dies i els horaris de les classes es determinen cada curs escolar en funció de les disponibilitats del professorat.
El lloc on es porta a terme aquesta tasca és en els locals de Càritas