Gestió i repartiment d'aliments

Aquest servei realitza les tasques de recepció d'aliments, distribució mensual d'aliments, campanyes de recollida d'aliments i gestió del magatzem. Els aliments es reparteixen mensualment – últim dimecres i divendres del mes -, prèvia valoració dels professionals dels Serveis Socials de l'Ajuntament o de Càritas. També es reparteixen aliments a les persones sense sostre i passavolants els dijous al matí.