Com Col·laborar

Es pot col•laborar de diferents maneres

 • Sent de l'equip del voluntariat participant en algun dels equips de treball
 • Fent una aportació econòmica periòdica.
 • Col•laborant econòmicament de manera puntual.
 • Portant aliments, roba, llibres, joguines objectes de decoració i estris de la llar com mobles i electrodomèstics i altres objectes en bon estat

Qualsevol donatiu o col-laboració ho pots fer a:

Caixa Penedés: 2081-0130-38-0000008081

La Caixa: 2100-0395-52-0100643045

Voluntariat:Actituds i aptituds: orientacions

La persona voluntària social és la que, a més dels seus deures familiars i professionals dediquen part del seu temps; de forma continuada i desinteressada a activitats a favor dels altres, segons el projecte que es tingui.

La persona voluntària ha de tenir present:

 • Que forma part d'una organització.
 • Que forma part d'un equip de treball malgrat que la tasca a vegades sigui individual.
 • Ha de ser conscient de les seves pròpies possibilitats, habilitats i limitacions.
 • Són importants el valors de la tolerància, la comprensió, la discreció i la confidencialitat.
 • Que implica responsabilitat, compromís i saber treballar en equip.
 • Cal saber escoltar i respectar les situacions personals de cadascú.
 • No jutjar el que l'altre considera per a ell una necessitat.
 • Que ajudar a l'altre no vol dir cedir i consentir.

Empreses i associacions amb cor