Càritas

Càritas està formada per les persones voluntàries, els mossens, els professionals i els col•laboradors. Els inicis de Càritas Ajuda Fraterna varen ser al voltant de l'any 1995 a iniciativa de l'encarregat de l'església de St. Joan, amb un grup de gent sensibilitzada vers l'ajuda als altres. Cap l'any 2000 el Sr. Rector Mn. Josep Nicolau va considerar oportú unificar les Càritas de les dues esglésies, St. Bartomeu i Sant Joan. L'augment de demandes generà un increment dels serveis d'acolliment, rober i del banc d'aliments. Al mateix temps es potencià la col•laboració dels serveis socials de l'Ajuntament.