Administració

És un servei que gestiona els diners que Càritas rep i els distribueix a través de diferents canals.

Els ingressos de Càritas procedeixen de la venda realitzada a la botiga, aportacions periòdiques, puntuals i/o esporàdiques d'institucions i entitats públiques i privades o de persones individuals. Els ingressos es destinen a la compra d'aliments, a cobrir necessitats puntuals i urgents de persones, ateses directament per Càritas o derivades dels Serveis Socials municipals, amb penúries econòmiques, a col•laboracions i cooperació amb institucions benèfiques d'altres països, i al manteniment i funcionament de les nostres instal•lacions.