Acolliment

Les activitats d'aquest servei consisteixen en atendre tant les persones nouvingudes com a les persones que ens adrecen alguna consulta. Es treballa conjuntament amb els professionals dels serveis socials per gestionar pagaments de despeses domèstiques, familiars o individuals.