Càritas Ajuda Fraterna

Càritas Ajuda Fraterna som un grup de persones voluntàries que portem a terme l'acció social de l'església de Sitges. La nostra finalitat és ajudar a les persones que ho necessiten, segons les nostres possibilitats.

El nom de "Càritas" representa un notable esforç en aquesta línia, que va néixer el 1897 a Friburg(Alemanya) i que des d'allà va anar creixent com una gran xarxa (Caritas Internationalis) que aglutina una part important de l'acció social de l'Església Catòlica als cinc continents. Càritas fa compatible el valor de voluntariat amb una metodologia rigorosa i eficient, adequada als temps actuals. Afavoreix la plena autonomia de les Càritas locals, que poden desenvolupar en tot moment les seves pròpies iniciatives.

A Sitges al 1995, a més del servei de Càritas parroquial ja existent, es va crear un nou grup(Ajuda Fraterna) de gent sensibilitzada vers l'ajut als altres, aplegat al voltant de la nova església de Sant Joan, al Poble Sec. Cap a l'any 2000 el rector Mn. Josep Nicolau va promoure que s'unifiquessin els serveis de St.Bartomeu i St.Joan, i d'aqui neix l'actual Càritas Ajuda Fraterna de Sitges.

L'augment de demandes generà un increment dels serveis d'acolliment, rober i del banc d'aliments. Al mateix temps es potencià la col-laboració amb els Serveis Socials de l'Ajuntament.

fot